fbpx

Impresum

Právne informácie

Informácie v súlade s oddielom 5 TMG

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o
Karadžičova 8/A
PSČ 821 08 Bratislava

Číslo obchodnej komory: 51449285
Identifikačné číslo platcu DPH: SK2120713474

 

Zastúpená

Adam Chukri

Kontaktné informácie

Telefón: Tel.: +421 2 5939 6116
E-mail: support@anaaka.com
Internetová adresa: www.anaaka.com

Zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však zaručiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti poukazujúce na nezákonnú činnosť. Podľa zákonných ustanovení sme ďalej zodpovední za vlastný obsah týchto webových stránok. Tým nie sú dotknuté naše povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecne platných zákonov v zmysle § 8 až § 10 zákona o telemédiách.

Zodpovednosť za odkazy
Zodpovednosť za obsah externých odkazov (na webové stránky tretích strán) nesú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok. V čase vytvárania odkazov nám neboli zrejmé žiadne porušenia. Ak by sme sa dozvedeli o akomkoľvek porušení právnych predpisov, príslušný odkaz okamžite odstránime.

Autorské práva
Naše webové stránky a ich obsah podliehajú nemeckému autorskému právu. Ak to zákon výslovne nepovoľuje, každá forma využitia, reprodukcie alebo spracovania diel, ktoré sú predmetom ochrany autorských práv na našich webových stránkach, si vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukcie diela sú povolené len na súkromné použitie. Materiály z týchto stránok sú chránené autorskými právami a akékoľvek neoprávnené použitie môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Zoznam želaní
Close Recently Viewed
Zavrieť
Zavrieť
Kategórie