fbpx

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşletmemize gösterdiğiniz ilgiden çok memnunuz. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.’nun yönetimi için veri koruması özellikle yüksek önceliğe sahiptir. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o internet sayfalarının kullanımı herhangi bir kişisel veri belirtilmeden mümkündür; ancak bir veri sahibinin web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetlerden yararlanmak istemesi durumunda kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ülkeye özgü veri koruma hükümlerine uygun olacaktır. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. için geçerli düzenlemeler. Kuruluşumuz, bu veri koruma beyanı aracılığıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri, bu veri koruma beyanı aracılığıyla, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemi uygulamaya koymuştur. Ancak internet tabanlı veri aktarımlarında prensipte güvenlik açıkları bulunabilir, dolayısıyla mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Ancak internet tabanlı veri aktarımlarında prensipte güvenlik açıkları bulunabilir, dolayısıyla mutlak koruma garanti edilemeyebilir.

1. Tanımlar

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucusunun Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabulü için kullandığı şartlara dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra kamuoyu için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a) Kişisel data

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“veri sahibi”) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

 • b) Data konusu

  Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

 • c) İşleme

  İşleme, kişisel veriler üzerinde veya kişisel veri kümeleri üzerinde toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma gibi otomatikleştirilmiş araçlarla olsun veya olmasın gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir. iletme, yayma veya başka şekilde kullanılabilir hale getirme, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla ifşa etme.

 • d) İşlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesinin sınırlandırılması amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleriyle ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işleme anlamına gelir. , ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketler.

 • f) Takma ad kullanma

  Takma ad kullanma, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibine atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir; ancak söz konusu ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması, kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesi.

 • g) Kontrolör veya işlemeden sorumlu kontrolör

  İşlemeden sorumlu kontrolör veya kontrolör, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır; Söz konusu işlemenin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya onun atanmasına ilişkin özel kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlenebilir.

 • h) İşlemci

  İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir organdır.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kuruluştur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukukuna uygun olarak belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilecek kamu makamları, alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

 • j) Üçüncü taraf

  Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya kuruluştur.

 • k) Onay

  Veri sahibinin rızası, veri sahibinin bir beyanla veya açık bir onay eylemiyle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği özgürce verilen, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir ifadedir. .

2. Kontrolörün Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri korumaya ilişkin diğer hükümler kapsamında Denetleyici:

Anaaka Doğal Helal Kozmetik sro

Karadzicova 8/A

PSC 821 08 Bratislava

Slovakia

Phone: Tel : +421 2 5939 6116

Email: support@anaaka.com

Website: www.Anaaka.com

3. Veriler

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun internet sayfaları çerez kullanmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bilgisayar sistemine depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok internet sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Çoğu çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, veri konusunun bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o, çerezlerin kullanımı yoluyla bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olamayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilmektedir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgi ve teklifler kullanıcı dikkate alınarak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamıza olanak tanır. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, ör. Web sitesine her erişildiğinde erişim verilerinin girilmesine gerek yoktur, çünkü bu, web sitesi tarafından devralınır ve çerez böylece kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Başka bir örnek, çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, istediği zaman, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili ayarını kullanarak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve dolayısıyla çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca önceden ayarlanmış çerezler, herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibinin, kullanılan İnternet tarayıcısında çerezlerin ayarlanmasını devre dışı bırakması durumunda, web sitemizin tüm fonksiyonları tamamen kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik sistem web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Toplananlar (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendirenler olarak adlandırılır), (4) alt -web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veriler ve Bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek bilgiler.

Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri kolluk kuvvetleri yetkililerine sağlamak. Bu nedenle Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o, kuruluşumuzun veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma düzeyini sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi aracılığıyla iletişim imkanı

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişime olanak tanıyan ve aynı zamanda elektronik postanın genel adresini (e-posta adresi) de içeren bilgiler içerir. Bir veri sahibinin e-posta veya iletişim formu aracılığıyla kontrolörle iletişim kurması halinde, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Veri sahibi tarafından gönüllü olarak veri sorumlusuna iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibiyle iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı söz konusu değildir.

6. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o, kullanıcılara, denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog katkıları hakkında bireysel yorumlar bırakma olanağı sunar. Blog, blog yazarı veya web blog yazarı olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin blog yazıları olarak adlandırılan makaleler yayınlayabildiği veya düşüncelerini yazabildiği, web tabanlı, kamuya açık bir portaldır. Blog gönderilerine genellikle üçüncü taraflarca yorum yapılabilir.

Bir veri sahibinin bu web sitesinde yayınlanan bloga bir yorum bırakması halinde, veri sahibi tarafından yapılan yorumların yanı sıra yorumun tarihine ve veri sahibi tarafından seçilen kullanıcıya (takma ad) ilişkin bilgiler de saklanır ve yayınlanır. . Ayrıca İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından veri sahibine atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması, güvenlik nedeniyle ve veri sahibinin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya belirli bir yorum aracılığıyla yasa dışı içerik yayınlaması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, bir ihlal durumunda aklanabilmesi için veri denetleyicisinin kendi çıkarınadır. Toplanan bu kişisel veriler, kanunen zorunlu kılınmadığı veya veri sorumlusunun savunması amacına hizmet etmediği sürece üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

7. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya denetleyicinin tabi olduğu yasa veya düzenlemelerde Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucular tarafından izin verildiği ölçüde işleyecek ve saklayacaktır. ile.

Saklama amacı geçerli değilse veya Avrupa yasa koyucusu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak bloke edilir veya silinir.

8. Veri sahibinin hakları

 • a) Onay hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin onay alma hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda veri sorumlusunun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • b) Erişim hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından veri sorumlusundan istediği zaman saklanan kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veri sahibinin aşağıdaki bilgilere erişimini sağlar:

  • işlemenin amaçları;
  • ilgili kişisel veri kategorileri;
  • kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
  • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler;
  • kontrolörden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme veya veri sahibiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya bu tür işlemelere itiraz etme hakkının varlığı;
  • denetleyici makama şikayette bulunma hakkının varlığı;
  • Kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda bunların kaynağına ilişkin mevcut bilgiler;
  • GDPR’nin 22(1) ve (4) Maddelerinde atıfta bulunulan, profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, söz konusu mantıkla ilgili anlamlı bilgilerin yanı sıra karar vermenin önemi ve öngörülen sonuçları veri sahibi için bu tür bir işleme.

  Ayrıca veri sahibi, kişisel verilerinin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda veri sahibi, aktarımla ilgili uygun önlemler konusunda bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

  Bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, istediği zaman veri sorumlusunun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili yanlış kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın düzeltilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. İşleme amaçları dikkate alındığında, veri sahibi, ek bir beyanda bulunmak da dahil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahip olacaktır.

  Bir veri sahibinin bu düzeltme hakkını kullanmak istemesi durumunda, herhangi bir zamanda veri sorumlusunun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gereksiz bir gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır ve kontrolör, aşağıdaki gerekçelerden birinin gerçekleşmesi halinde, kişisel verileri gereksiz bir gecikme olmaksızın silme yükümlülüğüne sahip olacaktır. işleme gerekli olmadığı sürece geçerlidir:

  • Kişisel veriler, toplanma veya başka şekilde işlenme amaçlarıyla bağlantılı olarak artık gerekli değildir.
  • Veri sahibi, GDPR’nin 6(1) maddesinin (a) bendi veya GDPR’nin 9(2) maddesinin (a) bendi uyarınca ve başka bir yasal dayanak bulunmadığında işleme faaliyetinin dayandığı rızayı geri çeker işleme için.
  • Veri sahibi, GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ediyor ve işleme için herhangi bir ağır basan meşru gerekçe bulunmuyor veya veri sahibi, GDPR’nin 21(2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ediyor.
  • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
  • Veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukundaki yasal yükümlülüğe uygunluk açısından kişisel veriler silinmelidir.
  • Kişisel veriler, GDPR’nin 8(1) maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden birinin geçerli olması ve veri sahibinin Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmesi halinde, kendisi herhangi bir zamanda veri sorumlusunun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini derhal sağlayacaktır.

  Kontrolörün kişisel verileri kamuya açıkladığı ve Madde 17(1) uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, diğer kişileri bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atar. veri sahibinin talep ettiği kişisel verileri işleyen kontrolörler, işleme gerekli olmadığı sürece bu kişisel verilere olan tüm bağlantıların veya bu kişisel verilere ilişkin kopyaların veya çoğaltmaların söz konusu kontrolörler tarafından silinmesini talep eder. Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o’nun bir çalışanı, bireysel durumlarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.

 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

  Her veri sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden işleme kısıtlaması alma hakkına sahip olacaktır:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayacak bir süre boyunca itiraz edilmesi.
  • İşlemenin hukuka aykırı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine karşı çıkması ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi.
  • Kontrolörün artık işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere ihtiyacı yoktur ancak veri sahibi tarafından yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bunlara ihtiyaç duyulur.
  • Veri sahibi, denetleyicinin meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasına kadar GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmiştir.

  Yukarıda belirtilen koşullardan birinin karşılanması ve veri sahibinin Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmesi halinde, kendisi herhangi bir zamanda veri sorumlusunun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o çalışanı işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından bir kontrolöre sağlanan kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahip olacaktır. İşleme, madde uyarınca rızaya dayandığı sürece, kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün engellemesi olmaksızın, bu verileri başka bir kontrolöre aktarma hakkına sahip olacaktır. GDPR Madde 6(1)’in (a) veya maddesi (a) GDPR Madde 9(2)’nin veya madde uyarınca bir sözleşmenin (b) GDPR Madde 6(1)’in ve kamu yararına veya resmi otoritenin kullanılmasında gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece işlemenin otomatik araçlarla gerçekleştirilmesi denetleyiciye devredilmiştir.

  Ayrıca, GDPR’nin 20(1) Maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğu ve bunu yaparken gerekli olmadığı durumlarda kişisel verilerinin bir kontrolörden diğerine doğrudan aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaktır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkiler.

  Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için veri sahibi herhangi bir zamanda Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.’nun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olacaktır. (e) ya da GDPR Madde 6(1)’in (f)’si. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

  Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya kuruluş, kullanım veya hukuki iddiaların savunulması.

  Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemesi halinde, veri sahibi kendisiyle ilgili kişisel verilerin bu tür bir pazarlama amacıyla işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için geçerlidir. Veri sahibi, Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o’nun doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederse, Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o artık kişisel verileri bu amaçlarla işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuna bağlı olarak, kendisiyle ilgili kişisel verilerin Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o. tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları doğrultusunda veya istatistiksel amaçlar doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İşlemenin kamu yararı nedeniyle gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, GDPR Madde 89(1)’e göre.

  İtiraz hakkını kullanmak için veri sahibi Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.’nun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Ayrıca veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik spesifikasyonlar kullanılarak otomatik yollarla itiraz hakkını kullanmakta özgürdür.

 • h) Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen, kendisi hakkında yasal sonuçlar doğuran veya kendisini benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır. (1) veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşmenin yapılması veya bu sözleşmenin ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu ve aynı zamanda aşağıdakileri düzenleyen Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmemiş olması veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerini korumaya yönelik uygun önlemlerin alınması veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmaması.

  Karar (1) veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşmenin yapılması veya bu sözleşmenin ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, Anaaka Natural Helal Cosmetics s.r.o uygulayacaktır. Veri sahibinin haklarını, özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını, en azından kontrolörün kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme konusunda insan müdahalesini alma hakkını korumaya yönelik uygun önlemler.

  Veri sahibi, otomatik bireysel karar vermeyle ilgili hakları kullanmak isterse, istediği zaman Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.’nun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma iznini geri çekme hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahip olacaktır.

  Veri sahibinin onayı geri çekme hakkını kullanmak istemesi halinde, istediği zaman Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.’nun herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. Facebook’un uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, kurumsal Facebook’un bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların sanal bir alanda birbirleriyle iletişim kurmasına ve etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan İnternetteki sosyal toplantıların yapıldığı yerdir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bir kişi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa denetleyici, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Facebook Ireland Ltd.’dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu İnternet web sitesinin münferit sayfalarından birine her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısı etkinleştirilir. İlgili Facebook bileşeninin görüntüsünü Facebook bileşeni aracılığıyla Facebook’tan indirmeniz otomatik olarak istenir. Tüm Facebook Eklentilerinin genel görünümüne https://developers.facebook.com/docs/plugins/ adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sitesinin ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook, veri sahibinin web sitemize yaptığı her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca İnternetimizin hangi alt sitesinin olduğunu tespit eder. sayfa veri sahibi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu bilgiler Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine tıklarsa; “Beğen” butonu veya veri sahibinin bir yorum göndermesi durumunda Facebook bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri saklar.

Facebook, web sitemize çağrı sırasında veri sahibi aynı anda Facebook’ta oturum açtığında, Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman veri sahibinin web sitemizi ziyaretiyle ilgili bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamamasına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi açısından Facebook’a bu tür bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, kişi web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://facebook.com/about/privacy/ adresinde yer alan veri koruma kılavuzu, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Facebook’un veri sahibinin mahremiyetini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da burada açıklanmaktadır. Ayrıca Facebook’a veri aktarımının ortadan kaldırılmasına olanak sağlayacak farklı konfigürasyon seçenekleri de kullanıma sunulmuştur. Bu uygulamalar veri sahibi tarafından Facebook’a veri aktarımını ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

10. Google Analytics’in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle)

Bu web sitesinde denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analitiği, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkındaki verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (yönlendiren olarak da bilinir), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğine ilişkin verileri toplar. Web analitiği esas olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini gerçekleştirmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited’dir.

Google Analytics aracılığıyla web analitiği için denetleyici “_gat” uygulamasını kullanır. _anonymizeIp”. Bu uygulama aracılığıyla, veri sahibinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve web sitelerimize Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf başka bir Devletten erişildiğinde anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan verileri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sağlamak ve İnternet sitemizin kullanımına ilişkin diğer hizmetleri bizim için sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google’ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, verileri otomatik olarak Çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların Google’a ödenmesi amacıyla Google Analytics bileşeni. Bu teknik prosedür sırasında Google kuruluşu, Google’ın diğerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasına ve ardından komisyon ödemeleri oluşturmasına hizmet eden, veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgilere ilişkin bilgi edinir.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve web sitemizi veri sahibi tarafından ziyaret etme sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. İnternet sitemize yapılan her ziyarette, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilecektir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanmaktadır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, istediği zaman kullanılan web tarayıcısında uygun bir ayarlama yaparak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısında yapılacak bu tür bir ayarlama, Google Analytics’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, halihazırda Google Analytics tarafından kullanılmakta olan çerezler, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ek olarak, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür herhangi bir işlemi engelleme şansına sahiptir. . Bu amaçla veri sahibinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e bir JavaScript aracılığıyla, İnternet sayfalarının ziyaretlerine ilişkin hiçbir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılmayabileceğini bildirir. Tarayıcı eklentilerinin kurulumu Google tarafından itiraz olarak değerlendirilmektedir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinirse, biçimlendirilirse veya yeniden yüklenirse, veri sahibinin Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisinin veri sahibi veya kendi yetki alanına atfedilebilen başka bir kişi tarafından kaldırılması veya devre dışı bırakılması durumunda, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür.

Daha fazla bilgiye ve Google’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us adreslerinden ulaşılabilir. html.html. Google Analytics, aşağıdaki https://www.google.com/analytics/ bağlantısında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

11. Google-AdWords’ün uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici Google AdWords’ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında Google’ın arama sonuçlarında bir reklamın ancak daha sonra görüntülenmesini sağlayacak belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı’nda reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak ilgili web sayfalarına dağıtılır.

Google AdWords’ün işletme şirketi, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited’dir.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü tarafların web sitelerine ve arama motoru Google’ın arama motoru sonuçlarına ilgili reklamların dahil edilmesi ve web sitemize üçüncü taraf reklamlarının eklenmesi yoluyla web sitemizin tanıtımını yapmaktır.

Bir veri sahibinin web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşması durumunda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine Google aracılığıyla bir dönüşüm çerezi kaydedilir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Dönüşüm çerezi 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmamışsa, dönüşüm çerezi, web sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi mağaza sistemindeki alışveriş sepetinin çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi aracılığıyla hem Google hem de denetleyici, web sitemizde bir AdWords reklamına ulaşan bir kişinin satış gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani bir mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya iptal edip etmediğini anlayabilir.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemize yönelik ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları aracılığıyla hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google’dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgileri almaz.

Dönüşüm çerezi kişisel bilgileri saklar, ör. Veri sahibinin ziyaret ettiği İnternet sayfaları. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanmaktadır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca Google AdWords tarafından yerleştirilen bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Veri sahibinin Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle veri sahibinin, kullanılan tarayıcıların her birinden www.google.de/settings/ads bağlantısına erişmesi ve istenen ayarları yapması gerekir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden ulaşılabilir.

12. Instagram’ın uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu verileri diğer sosyal ağlarda yaymasına olanak tanıyan, görsel-işitsel platform olarak nitelendirilebilecek bir hizmettir.

Instagram tarafından sunulan hizmetlerin işletme şirketi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland’dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak yönlendirilir. Instagram’ın ilgili Instagram bileşeninin görüntüsünün indirilmesine. Bu teknik prosedür sırasında Instagram, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğinin farkına varır.

Veri sahibi aynı anda Instagram’da oturum açmışsa Instagram, veri sahibinin web sitemize yaptığı her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca İnternetimizin hangi alt sayfasının olduğunu tespit eder. sayfa veri sahibi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu bilgiler Instagram bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Instagram hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibinin web sitemize entegre edilmiş Instagram butonlarından birine tıklaması halinde Instagram bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri kaydeder.

Instagram, web sitemize çağrı yapıldığı sırada veri sahibinin Instagram’da oturum açmış olması koşuluyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Instagram bileşeni aracılığıyla bilgi alır. Bu, kişinin Instagram butonuna tıklayıp tıklamamasına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi açısından Instagram’a bu tür bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, kişi web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adresinden ulaşılabilir.

13. Ödeme Yöntemi: Klarna’nın ödeme işleyicisi olarak kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici Klarna bileşenlerini entegre etmiştir. Klarna, bir hesap üzerinden satın alma işlemlerine veya esnek taksitli ödemeye olanak tanıyan bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Klarna ayrıca alıcı koruması ve kimlik veya kredi itibarı kontrolleri gibi başka hizmetler de sunmaktadır.

Klarna’nın işletme şirketi, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç adresinde bulunan Klarna Bank AB’dir.

Veri sahibinin çevrimiçi mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak “hesapla satın alma” veya “taksitli satın alma” seçeneğini seçmesi durumunda, veri sahibinin verileri otomatik olarak Klarna’ya iletilir. Veri sahibi, bu ödeme seçeneklerinden birini seçerek, faturanın veya taksitli satın alma işleminin veya kimlik ve kredi itibarı kontrollerinin işlenmesi için gerekli olan kişisel verilerin bu şekilde iletilmesini kabul eder.

Klarna’ya iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyadı, adres, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarasının yanı sıra bir faturanın veya taksitli satın alma işleminin işlenmesi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi aynı zamanda ilgili siparişle bağlantılı olan bu tür kişisel verileri de gerektirir. Özellikle banka bilgileri, kart numarası, geçerlilik tarihi ve CVC kodu, kümülatif sayı, ürün numarası, mal ve hizmetlere ilişkin veriler, fiyatlar ve vergiler, önceki satın alma davranışına ilişkin bilgiler veya satın alma işleminin diğer ayrıntıları gibi ödeme bilgilerinin değişimi. veri sahibinin mali durumu.

Verilerin iletilmesinin amacı özellikle kimlik kontrolü, ödeme yönetimi ve dolandırıcılığın önlenmesidir. Kontrolör, özellikle iletimde meşru bir menfaatin mevcut olması halinde, kişisel verileri Klarna’ya sağlayacaktır. Klarna ile veri işleme amacıyla veri sahibi arasında paylaşılan kişisel veriler, Klarna tarafından ekonomik kurumlara iletilecektir. Bu iletim kimlik ve kredibilite kontrolleri için tasarlanmıştır.

Klarna ayrıca kişisel verileri, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek veya siparişteki verileri işlemek için gerekli olduğu sürece bağlı kuruluşlara (Klarna Grubu) ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere iletecektir.

Klarna, sözleşmeye dayalı bir ilişkinin gerekçelendirilmesi, uygulanması veya feshedilmesine karar vermek amacıyla veri sahibinin önceki ödeme davranışına ilişkin veri ve bilgilerin yanı sıra gelecekteki davranışlarına ilişkin olasılık değerlerini (puanlama olarak adlandırılır) toplar ve kullanır. Puanlamanın hesaplanması bilimsel olarak kabul görmüş matematiksel-istatistiksel yöntemler esas alınarak yapılır.

Veri sahibi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı herhangi bir zamanda Klarna’dan iptal edebilir. İptalin, (sözleşmeye bağlı) ödeme işlemine uygun olarak işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel veriler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Klarna’nın geçerli veri koruma hükümlerine https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf adresinden ulaşılabilir.

14. Ödeme Yöntemi: PayPal’ın ödeme işleyicisi olarak kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, PayPal’ın entegre bileşenlerini içerir. PayPal çevrimiçi bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesapları temsil eden PayPal hesapları adı verilen hesaplar aracılığıyla işlenir. PayPal ayrıca, kullanıcının PayPal hesabı olmadığı durumlarda kredi kartları aracılığıyla sanal ödemeleri de gerçekleştirebilir. PayPal hesabı bir e-posta adresi aracılığıyla yönetilir, bu nedenle klasik hesap numaraları yoktur. PayPal, üçüncü taraflara çevrimiçi ödeme yapılmasını veya ödeme alınmasını mümkün kılar. PayPal ayrıca mütevelli işlevlerini de kabul eder ve alıcı koruma hizmetleri sunar.

PayPal’ın Avrupa’daki işletme şirketi PayPal (Avrupa) S.à.r.l’dir. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Veri sahibinin sipariş sürecinde çevrimiçi mağazada ödeme seçeneği olarak “PayPal”ı seçmesi durumunda, veri sahibinin verilerini otomatik olarak PayPal’a aktarırız. Veri sahibi, bu ödeme seçeneğini seçerek ödemenin işlenmesi için gereken kişisel verilerin aktarılmasını kabul eder.

PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi aynı zamanda ilgili siparişle bağlantılı olan bu tür kişisel verileri de gerektirir.

Verilerin iletilmesi, ödeme işleme ve dolandırıcılığın önlenmesini amaçlamaktadır. Kontrolör, özellikle aktarımda meşru bir menfaat sağlanması durumunda kişisel verileri PayPal’a aktaracaktır. Verilerin işlenmesi için PayPal ile denetleyici arasında değiştirilen kişisel veriler, PayPal tarafından ekonomik kredi kuruluşlarına iletilecektir. Bu iletim kimlik ve kredibilite kontrolleri için tasarlanmıştır.

PayPal, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya verilerin siparişte işlenmesi için gerekli olduğu ölçüde, gerekirse kişisel verileri bağlı kuruluşlara ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere aktaracaktır.

Veri sahibi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını dilediği zaman PayPal’dan iptal etme olanağına sahiptir. İptalin, (sözleşmeye bağlı) ödeme işlemine uygun olarak işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel veriler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

PayPal’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinden ulaşılabilir.

15. Ödeme Yöntemi: Sofortüberweisung’un ödeme işleyicisi olarak kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol cihazı Sofortüberweisung’un entegre bileşenlerine sahiptir. Sofortüberweisung, internet üzerinden ürün ve hizmetlerin nakitsiz ödenmesine olanak sağlayan bir ödeme hizmetidir. Sofortüberweisung, çevrimiçi satıcının anında ödeme onayını aldığı teknik bir prosedürdür. Bu, tüccarın sipariş verdikten hemen sonra malları, hizmetleri veya indirmeleri müşteriye teslim etmesine olanak tanır.

Sofortüberweisung’un işletme şirketi Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç’tir.

Veri sahibinin sipariş sürecinde çevrimiçi mağazamızda ödeme seçeneği olarak “hemen transfer”i seçmesi durumunda veri sahibinin verileri Sofortüberweisung’a iletilecektir. Veri sahibi, bu ödeme seçeneğini seçerek, ödemenin işlenmesi için gereken kişisel verilerin iletilmesini kabul eder.

Doğrudan transfer yoluyla satın alma işlemi yapılması durumunda, alıcı PIN’i ve TAN’ı Sofort GmbH’ye gönderir. Sofortüberweisung daha sonra hesap durumunun teknik olarak doğrulanması ve hesap atamasını kontrol etmek için ek verilerin alınmasının ardından çevrimiçi satıcıya bir transfer gerçekleştirir. Çevrimiçi tüccar daha sonra finansal işlemin gerçekleştirildiği konusunda otomatik olarak bilgilendirilir.

Sofortüberweisung ile değiştirilen kişisel veriler ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Verilerin iletilmesi, ödeme işleme ve dolandırıcılığın önlenmesini amaçlamaktadır. Kontrolör, aktarımda meşru bir menfaat mevcut olsa dahi, diğer kişisel verileri derhal aktaracaktır. Sofortüberweisung ile kontrolör arasında paylaşılan kişisel veriler Sofortüberweisung tarafından ekonomik kredi kuruluşlarına iletilecektir. Bu iletim kimlik ve kredibilite kontrolleri için tasarlanmıştır.

Sofortüberweisung, kişisel verileri, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya işlenebilecek veriler olduğu sürece bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere sağlar.

Veri sahibi, Sofortüberweisung’un kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman iptal etme olanağına sahiptir. İptalin, (sözleşmeye bağlı) ödeme işlemine uygun olarak işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel veriler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Sofortüberweisung’un geçerli veri koruma hükümlerine https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ adresinden ulaşılabilir.

16. İşlemenin yasal dayanağı

Art. 6(1) lit. GDPR, belirli bir işleme amacına yönelik onay aldığımız işleme işlemlerinin yasal dayanağını oluşturur. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse (örneğin, malların tedariki veya başka herhangi bir hizmetin sağlanması için işleme operasyonlarının gerekli olduğu durumlarda), işleme, Madde 6(1)’e dayanarak yanıyor. b GDPR. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalar durumunda, sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi midir? 6(1) yanıyor. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunması için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Örneğin şirketimizde bir ziyaretçinin yaralanması ve onun adının, yaşının, sağlık sigortası bilgilerinin veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesinin gerekmesi durumunda bu durum söz konusu olabilir. Daha sonra işleme Sanat’a dayalı olacaktır. 6(1) yanıyor. d GDPR. Son olarak, işleme operasyonları Madde 6(1)’e dayanabilir. f GDPR. Bu yasal dayanak, yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme operasyonları için kullanılır; eğer işleme şirketimiz veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarların amaçları doğrultusunda gerekliyse, bu tür çıkarların çıkarlar tarafından geçersiz kılındığı durumlar hariç. veya veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlükleri. Bu tür işleme işlemlerine özellikle izin verilmektedir çünkü bunlardan Avrupa yasa koyucusu tarafından özellikle bahsedilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceğini değerlendirmiştir (GDPR Gerekçesi 47 Cümle 2).

17. Kontrolör veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesinin Madde 6(1)’e dayandığı durumlarda, bent. f GDPR meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı doğrultusunda yürütmektir.

18. Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

Kişisel verilerin saklanma süresinin belirlenmesinde kullanılan kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

19. Kişisel verilerin yasal veya sözleşme gereği sağlanması; Sözleşme yapmak için gerekli şartlar; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasa gereği (örneğin vergi düzenlemeleri) gerekli olduğunu veya ayrıca sözleşme hükümlerinden (örneğin sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, veri sahibinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel verileri sağladığına dair bir sözleşme yapılması gerekli olabilir. Örneğin veri sahibi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin yapılamaması sonucunu doğuracaktır. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibinin herhangi bir çalışanla iletişime geçmesi gerekir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını veri sahibine açıklar. veri.

20. Otomatik karar verme mekanizmasının varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar almayı veya profil oluşturmayı kullanmıyoruz.

Bu Gizlilik Politikası, WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln’deki Gizlilik Avukatları ile işbirliği içinde geliştirilen Alman Veri Koruma Derneği’nin Gizlilik Politikası Oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur.

21. PulpoAR’ın Cilt Analizi Kişisel Veri Beyanı

Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar almayı veya profil oluşturmayı kullanmıyoruz.

Bu Gizlilik Politikası, WILDE BEUGERSOLMECKE, Köln’deki Gizlilik Avukatları ile işbirliği içinde geliştirilen Alman Veri Koruma Derneği’nin Gizlilik Politikası Oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur.

22. Yapay Zeka Sanal Dermatolog

Gizliliğiniz bizim için en önemli şeydir.
Bir selfie yüklerseniz görüntü yalnızca cilt profilinizi analiz etmek için kullanılacaktır. Görüntü analiz edildikten hemen sonra silinir.

Sanal dermatolog deneyimi, genel cilt bakımı önerileri ve kişiselleştirilmiş cilt bakımı rutini önerileri içindir. Profesyonel tavsiyenin yerini almaz. ANAAKA, teknik veya bağlantı sorunlarından kaynaklanan hizmet sunumu sorunlarından sorumlu değildir.
Bu hizmeti kullanabilmek için en az 16 yaşında olmanız gerekmektedir. ANAAKA, kişisel verilerinizi cilt sağlığı analiz raporu, ürün önerileri ve değerli içerik sağlamak için kullanabilir.
Bu hizmeti kullanarak etkileşiminizin ANAAKA ile olduğunu ve verilerinizin ANAAKA Gizlilik Politikası kapsamında işlendiğini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikasına bakın.

Kapalı Sepetim
Kapalı İstek listesi
Kapalı Son Görüntülenen
Kapalı
Kapalı
Kategoriler

Brandroom'dan çevrimiçi olarak satın alınabilecek ürünler